สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. ชื่อ - นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน BIB สัญชาติ เสื้อ สถานะ
21 นพดล ชลอธรรม ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 61 THAI S ชำระเงินแล้ว
22 Sarawut Innoi ชาย 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
23 ณฐกร คงปรีชา ชาย ไม่เกินอายุ 19 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
24 วีรพงษ์ ธัมทิง ชาย 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 64 THAI L ชำระเงินแล้ว
25 อังคณา ธัมทิง หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 72 THAI S ชำระเงินแล้ว
26 ทรงฤทธิ์ ชัยวงค์อินทร์ ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
27 วิทยา ริยอง ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 80 THAI XL ชำระเงินแล้ว
28 พีลิลนรา สิริพัทธดนย์ หญิง บุคคลทั่วไป - Family Run 2 km 0 THAI XL ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
29 หัสดิน อัครพงษ์สวัสดิ์ ชาย 50-59 ปี - Half Marathon 21 km 65 THAI L ชำระเงินแล้ว
30 Chatchawal Srimanut ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 51 THAI M ชำระเงินแล้ว
31 Darunyarat Srimanut หญิง 50-59 ปี - Half Marathon 21 km 50 THAI 2XS ชำระเงินแล้ว
32 เสถียร สายต้อม ชาย 20-29 ปี - Mini Marathon 10 km 79 THAI M ชำระเงินแล้ว
33 ชัยยันต์ แดงมาลี ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
34 สาธิต ทิพย์ศรีจันทร์ ชาย 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 66 THAI 2XL ชำระเงินแล้ว
35 ชลิต ศรีสุโข ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 57 THAI L ชำระเงินแล้ว
36 PUSIT BOONYATHEE ชาย 50-59 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
37 เทพไท นวลนุช ชาย 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 56 THAI L ชำระเงินแล้ว
38 ณัชชา ใจเดชพงศกุล หญิง 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 54 THAI S ชำระเงินแล้ว
39 นพพล ทองเภา ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI 3XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
40 ทิวากร ปันติ๊บ ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 65 THAI S ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 2 3 4 5 ... 52 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - หากแนบสลิปไม่ได้สามารถ ส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อมายัง inbox facebook
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน สันติสุข จ. เชียงใหม่ 09.00-21.00 น.

ชื่อบัญชี : นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์ และ/หรือ นางนงเยาว์ จินาวงค์ และ/หรือ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 821-429659-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่