สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. ชื่อ - นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน BIB สัญชาติ เสื้อ สถานะ
41 นายปิยะพงษ์ การใจเย็น ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 58 THAI M ชำระเงินแล้ว
42 นายพัชรพล คำใจ ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI M ชำระเงินแล้ว
43 วิทยา ทาสุยะ ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 74 THAI XS ชำระเงินแล้ว
44 Nattapong Yingyongsak ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
45 อัศนีย์ ปัญญาปิง หญิง 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 63 THAI S ชำระเงินแล้ว
46 วัชรพล ขันทอง ชาย 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
47 เกียรติศักดิ์ ปัญญาปิง ชาย 50-59 ปี - Half Marathon 21 km 54 THAI M ชำระเงินแล้ว
48 ไก่แก้ว เรือนวิไล หญิง 50-59 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
49 วริศรา จันทร์สีมุ่ย หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI 3XL ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
50 ณฐภัทร ปิ่นไชยธนา ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 59 THAI M ชำระเงินแล้ว
51 เอกนรินทร์ เลิศปัญญานุกุล_ ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
52 ฤทธิรงค์ ศิริณุพงษานันท์ ชาย 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 63 THAI L ชำระเงินแล้ว
53 มณฑิตา ยอดแก้ว หญิง 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 70 THAI XS ชำระเงินแล้ว
54 อารดา ทิพย์เนตร หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
55 thumrong jaiwan ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 53 THAI XS ชำระเงินแล้ว
56 Pitsanupong Mahamai ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
57 พัชรี จันทร์ชัยศรี หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 61 THAI M ชำระเงินแล้ว
58 พิชัย ผักหวาน​ ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
59 วิภาวี ประทุมสุวรรณ หญิง 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 55 THAI L ชำระเงินแล้ว
60 สุจิตรา วงศ์ตะวัน หญิง 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
« Previous 1 2 3 4 5 ... 52 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - หากแนบสลิปไม่ได้สามารถ ส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อมายัง inbox facebook
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน สันติสุข จ. เชียงใหม่ 09.00-21.00 น.

ชื่อบัญชี : นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์ และ/หรือ นางนงเยาว์ จินาวงค์ และ/หรือ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 821-429659-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่