สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. ชื่อ - นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน BIB สัญชาติ เสื้อ สถานะ
61 นายอภิวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI L ชำระเงินแล้ว
62 อรทัย อำนักมณี หญิง 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
63 ธนรรคพงศ์ สิริกรเกษม ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 67 THAI L ชำระเงินแล้ว
64 นางธันยพร กันทะวันนา หญิง 50-59 ปี - Mini Marathon 10 km 54 THAI S ชำระเงินแล้ว
65 นายธวัชชัย กันทะวันนา ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 63 THAI M ชำระเงินแล้ว
66 ชานนท์ ศรีโรย ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
67 Mark Barron ชาย Half Marathon 21 km 53 Welsh M ชำระเงินแล้ว
68 กรภัทร คำยั่งยืน หญิง 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 53 THAI S ชำระเงินแล้ว
69 วีระกิตติ์ บุญยะมานิตย์ ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 75 THAI L ชำระเงินแล้ว
70 สุรเดช ก๋าอ้าย ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 79 THAI M ชำระเงินแล้ว
71 ณัฏฐนันท์ ก๋าอ้าย หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 71 THAI S ชำระเงินแล้ว
72 นายอนันต์ กันนาง ชาย 60 ปีขึ้นไป - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
73 วิภารัตน์ อุตตะมะ หญิง 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 61 THAI 2XS ชำระเงินแล้ว
74 อนันต์ อุตตะมะ ชาย 50-59 ปี - Half Marathon 21 km 66 THAI M ชำระเงินแล้ว
75 ศกนต์ธนา ชมสวรรค์ ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
76 ชยกร ชูพันธ์ ชาย บุคคลทั่วไป - Family Run 2 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
77 นางทัศนีย์​ นันใจยะ หญิง 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 63 THAI M ชำระเงินแล้ว
78 นางสุภลักษณ์​ คนหลวง หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 58 THAI L ชำระเงินแล้ว
79 พงษ์สิทธิ์ ศิริมลนุกุล ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
80 ชัยพงษ์ เหลืองขจร ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI XL ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
« Previous 1 2 3 4 5 6 ... 52 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - หากแนบสลิปไม่ได้สามารถ ส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อมายัง inbox facebook
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน สันติสุข จ. เชียงใหม่ 09.00-21.00 น.

ชื่อบัญชี : นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์ และ/หรือ นางนงเยาว์ จินาวงค์ และ/หรือ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 821-429659-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่