สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. ชื่อ - นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน BIB สัญชาติ เสื้อ สถานะ
81 ปทิตตา แสดสวนสี หญิง บุคคลทั่วไป - Family Run 2 km 52 THAI 3XS ชำระเงินแล้ว
82 นันยิกา วงค์กาศรี หญิง บุคคลทั่วไป - Family Run 2 km 51 THAI 2XS ชำระเงินแล้ว
83 วนิดา พรมฝาย หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 65 THAI XL ชำระเงินแล้ว
84 Pu-Chong Chaisingcome ชาย 20-29 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
85 ประเสริฐ แซ่ฟ่ง ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 66 THAI M ชำระเงินแล้ว
86 นางฐิติกาญจน์ เทพเดชา หญิง 50-59 ปี - Mini Marathon 10 km 53 THAI S ชำระเงินแล้ว
87 ธนกรณ์ แก้วกันยา หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
88 Nuntalee Nutjita หญิง 60 ปีขึ้นไป - Half Marathon 21 km 50 THAI 2XS ชำระเงินแล้ว
89 สุทธิโชติ พรมฝาย ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 68 THAI L ชำระเงินแล้ว
90 จารุพร ตามสัตย์ หญิง 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 53 THAI XS ชำระเงินแล้ว
91 Thratsaya Prapuettiyanon ชาย 60 ปีขึ้นไป - Mini Marathon 10 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
92 ศุภชัย ปันดอน ชาย 20-29 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
93 Poonsiri Witamongkol หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 93 THAI XS ชำระเงินแล้ว
94 Niasae Bennima ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 54 THAI S ชำระเงินแล้ว
95 นายสกล อนันต์ ชาย 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 58 THAI L ชำระเงินแล้ว
96 เยาวภา สุภาภรณ์ หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 61 THAI M ชำระเงินแล้ว
97 นางสาวจันทร์จิรา ยอดคำ หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 56 THAI 3XS ชำระเงินแล้ว
98 นายศักดิกร บุตรศรีมา ชาย 20-29 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
99 ORAWAN PUANDAENG หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 92 THAI L ชำระเงินแล้ว
100 วราพงษ์ ชาราษฎร์ ชาย 50-59 ปี - Mini Marathon 10 km 58 THAI L ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 ... 52 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - หากแนบสลิปไม่ได้สามารถ ส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อมายัง inbox facebook
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน สันติสุข จ. เชียงใหม่ 09.00-21.00 น.

ชื่อบัญชี : นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์ และ/หรือ นางนงเยาว์ จินาวงค์ และ/หรือ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 821-429659-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่