สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. ชื่อ - นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน BIB สัญชาติ เสื้อ สถานะ
1021 Daniel kiprotich Kogo ชาย Half Marathon 21 km 0 Kenya M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
1022 กิตตธีร์ กุลธร ชาย ไม่เกินอายุ 19 ปี - Mini Marathon 10 km 0 ไทย S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
1023 ประทีป กันทะเรือน ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 69 ไทย S ชำระเงินแล้ว
1024 มะยุรี แนบชิด หญิง 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 76 ไทย M ชำระเงินแล้ว
1025 Phasin Chaloei ชาย ไม่เกินอายุ 19 ปี - Mini Marathon 10 km 0 ไทย S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
1026 นายศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 211 ไทย XL ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 48 49 50 51 52 » Next


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - หากแนบสลิปไม่ได้สามารถ ส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อมายัง inbox facebook
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน สันติสุข จ. เชียงใหม่ 09.00-21.00 น.

ชื่อบัญชี : นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์ และ/หรือ นางนงเยาว์ จินาวงค์ และ/หรือ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 821-429659-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่