สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. ชื่อ - นามสกุล เพศ ประเภทการแข่งขัน BIB สัญชาติ เสื้อ สถานะ
1 นันทนา แสนประสี หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI 3XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
2 Dollaya Phattaraphanuphat หญิง 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI 2XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
3 ศุภกิจ ฟ่องวาริน ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 77 THAI XL ชำระเงินแล้ว
4 ณัฐพงษ์ แย้มตราการ ชาย 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 54 THAI L ชำระเงินแล้ว
5 นางอริสศรา สันติพงษ์ หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 86 THAI 3XL ชำระเงินแล้ว
6 วราภา สุสิงห์รัตน์ หญิง บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
7 นิรันดร์ กันฟอง ชาย 50-59 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
8 นฤทธิ์ คิดสม ชาย บุคคลทั่วไป - Fun Run 5 km 57 THAI M ชำระเงินแล้ว
9 Peijiat Hee ชาย Mini Marathon 10 km 0 THAI XS ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
10 บุญชม ตาพรหม ชาย 40-49 ปี - Mini Marathon 10 km 74 THAI L ชำระเงินแล้ว
11 ดาริกา สุวรรณมงคล หญิง 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 55 THAI M ชำระเงินแล้ว
12 กษิรา ใยงูเหลือม หญิง 20-29 ปี - Mini Marathon 10 km 53 THAI S ชำระเงินแล้ว
13 Mr.Panya Niamsakul ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI M ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
14 Jarut Wannachat ชาย 30-39 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
15 สม มุ่งมลพลเจริญ ชาย 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 0 THAI S ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
16 วริทธิ์ มโนแก้ว ชาย ไม่เกินอายุ 19 ปี - Mini Marathon 10 km 55 THAI M ชำระเงินแล้ว
17 Natthawut Sirikulsumphan ชาย 30-39 ปี - Mini Marathon 10 km 0 THAI L ลงทะเบียนยังไม่ชำระ
18 กมลวรรณ พันธุศาสตร์ หญิง 20-29 ปี - Half Marathon 21 km 52 THAI XS ชำระเงินแล้ว
19 นพดล ดอกหอม ชาย 40-49 ปี - Half Marathon 21 km 62 THAI XS ชำระเงินแล้ว
20 นาย พงศธร ยุ่นประยงค์ ชาย 60 ปีขึ้นไป - Mini Marathon 10 km 53 THAI L ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 2 3 4 5 ... 52 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - หากแนบสลิปไม่ได้สามารถ ส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อมายัง inbox facebook
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน สันติสุข จ. เชียงใหม่ 09.00-21.00 น.

ชื่อบัญชี : นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์ และ/หรือ นางนงเยาว์ จินาวงค์ และ/หรือ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 821-429659-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่